LATEST ARTICLES

Lời của Lê Đức Anh lúc sanh thời. Mong cầu có cái...

Lời của Lê Đức Anh lúc sanh thời. Mong cầu có cái hữu nghị với TQ trừ phi là người mất trí, vì TQ chưa...

Quảng Trị: Sĩ quan cảnh sát bị tố gian lận bằng...

Có bao nhiêu sĩ quan CA gian lận bằng cấp? Có bao nhiêu CA, AN xuất thân từ các trường ĐHAN, ĐHCA từng gian...

Cuối tháng tư, những âm thanh “ca từ” ngứa đ*t của...

Cuối tháng tư, những âm thanh "ca từ" ngứa đ*t của tuyên giáo vtv lại vang lên mỗi ngày, thứ chủ nghĩa vô thần...

Sống Sống tủi làm chi đứng chật trời! Sống nhìn thế giới hổ...

Sống Sống tủi làm chi đứng chật trời! Sống nhìn thế giới hổ chăng ai? Sống làm nô lệ cho người khiến, Sống chịu ngu si để chúng...

Lời thề của Đại tướng Lê Đức Anh ở Trường Sa...

"...Với mối quan hệ giữa ta và Trung Quốc: Trong những năm 50 và những năm 60 quan hệ giữa Việt Nam và Trung...

Các bạn DLV, AK47 và các bạn cuồng Đảng, yêu CNCS...

Các bạn DLV, AK47 và các bạn cuồng Đảng, yêu CNCS đã làm gì được cho tổ cuốc XHCN chưa? Làm anh hùng bàn...