LATEST ARTICLES

Người nhân hậu ắt có phúc dày

Để làm một người nhân hậu giống như những gì đã nói ở bài viết, thực ra cũng không phải là điều quá khó....

3 anh hùng lưu danh sử sách trong ‘Tam Quốc diễn...

Nhân vật đầu tiên đã từng mặc váy đàn bà để không trúng kế của đối phương! 3 anh hùng lưu danh sử sách...

Kỳ lạ câu chuyện thánh địa của Bồ Tát Quán Âm,...

Núi Phổ Đà, chốn mà Bồ Tát Quán Âm ở, rốt cuộc là là đâu? Kỳ lạ câu chuyện thánh địa của Bồ Tát...

‘3 hồn 7 vía’ dân gian truyền miệng rốt cuộc gồm...

Thực ra, quan niệm “3 hồn 7 vía” có nguồn gốc từ Đạo giáo. Họ cho rằng con người sống được là nhờ “tam...

Gia Cát Lượng và trận đồ Bát Quái bí ẩn: Xếp...

“Bát trận đồ” không phải là phát minh độc quyền của Gia Cát Lượng. Nhưng Gia Cát Khổng Minh chính là người đưa “Bát...

Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.