LATEST ARTICLES

video

Trung Quốc Tuyên Bố Sẽ Bảo Vệ ''Cái Gọi Là Chủ...

Trung Quốc Tuyên Bố Sẽ Bảo Vệ ''Cái Gọi Là Chủ Quyền Lãnh Thổ '' Ở Biển Đông #cuocsongbian #tinbiendong #tinmoi Chào mừng các...

So với quá khứ giáo dục nước đồng văn Việt ngữ...

So với quá khứ giáo dục nước đồng văn Việt ngữ còn ko bằng nữa là nhìn sang Hồng Kông... Chuỵ hiểu hôn 😘🙃...

Đời cha ăn mặn, đời con ăn bơ thừa sữa cặn...

Đời cha ăn mặn, đời con ăn bơ thừa sữa cặn của bọn tư bản. Mà cũng chẳng đợi đến đời con, nhiều đầy...

Còn đây là lũ súc vật , người Trung cộng nhưng...

Còn đây là lũ súc vật , người Trung cộng nhưng nói tiếng Việt. Fb Phu Tran Trích: Tin tức được sưu tập trên internet. ...

Carrie Lam Vs. Hồ Chí Minh Carrie Lam: Liếm gót Tàu Cộng (Cộng...

Carrie Lam Vs. Hồ Chí Minh Carrie Lam: Liếm gót Tàu Cộng (Cộng Sản Trung Quốc) bất thành, khóc lóc xin nhân dân Hồng Kông tha...

Joshua Wong bình luận về việc bàn giao Hong Kong 1997:...

Joshua Wong bình luận về việc bàn giao Hong Kong 1997: Chúng tôi mong muốn và khao khát tự do, dân chủ 26/6/2017 Tôi là sinh...