10 tố chất của người thành công, bạn có được bao nhiêu?

4
111


Người làm đại sự cũng là người có tâm trí lớn, có lòng bao dung độ lượng, biết nhìn xa trông rộng, như vậy mới có thể thành công.

10 tố chất của người thành công, bạn có được bao nhiêu?

Người làm đại sự cũng là người có tâm trí lớn, có lòng bao dung độ lượng, biết nhìn xa trông rộng, như vậy mới có thể thành công.


Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here