1000 năm trước, Đức Phật Di Lặc chuyển sinh cõi nhân gian nhưng người đời không hay biết

1
32


Bậc Giác Giả độ nhân đều chuyển sinh dưới thân người, nếu không như vậy, những kẻ thập ác bất xá đều đến để tu luyện rồi!

1000 năm trước, Đức Phật Di Lặc chuyển sinh cõi nhân gian nhưng người đời không hay biết

Hơn ngàn năm trước, Đức Phật Di Lặc đã hiển hiện với thế nhân dưới xác thân Bố Đại Hòa Thượng, mà ng…


Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here