4 điều khiến người quân tử khác biệt so với kẻ tiểu nhân

4
84


Cổ nhân giảng, đời người ta cần có 4 loại thủ (giữ) thì ‘không thành công cũng thành nhân’: Thủ ngu, thủ tĩnh, tủ thời, thủ tín. Đây cũng chính là những điều giúp chúng ta có thể phân biệt người quân tử và kẻ tiểu nhân.

4 điều khiến người quân tử khác biệt so với kẻ tiểu nhân

Cổ nhân giảng, đời người ta cần có 4 loại thủ (giữ) thì ‘không thành công cũng thành nhân’: Thủ ngu, …


Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here