50 câu tinh hoa cổ nhân truyền lại, chỉ đọc 1 lần thọ ích cả đời (P.1)

2
24


Ta 15 tuổi lập chí ở học tập, 30 tuổi tạo lập được thành tựu, 40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi nghe đều lọt tai, 70 tuổi làm theo lòng mình muốn mà không vượt khỏi quy củ…

50 câu tinh hoa cổ nhân truyền lại, chỉ đọc 1 lần thọ ích cả đời (P.1)

Luận Ngữ là một trong bốn tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa, thể hiện tư tưởng . Trải qua h…


Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here