25 COMMENTS

  1. Buôn bỏ mà buôn cái gì không đán cái gì đúng tui sẽ cắt giữ cái gì sai thì buôn bỏ như có hai thứ không được buôn đó là đạo đức làm người và công lý và công bằng mọi giá phải giữ gìn

  2. Buông cái lon…….tao ghét cái miệng của con người….ngay cả tao
    Tao ghét cs này….ghét tất cả con người (bọn giả đạo đức)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here