Cha tiên sư bọn chế ảnh.Vẽ thế này khác đéo nào bảo bác đội mồ sống lại và nhả…

3
247


😂😂😂😂😂

Cha tiên sư bọn chế ảnh.Vẽ thế này khác đéo nào bảo bác đội mồ sống lại và nhảy nhót với các cháu thiếu nhi à?

Lại còn vô tư dẫm lên cỏ nữa chứ.
Yêu cầu tuyên giáo xử lý thích đáng tên hoạ sĩ này ạ.!!

(Fb Chi Trần)

Mion.
Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here