Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước! Hà Nội (ảnh 1) Huế (ảnh 2) Gọi hồ chí min…

15
82


Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước!

Hà Nội (ảnh 1)
Huế (ảnh 2)
Gọi hồ chí minh và cả nước!

Fb Cuong Hoang Cong

M

Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.