15 COMMENTS

  1. Cuộc sống tồn tại & phát triển một phần là nhờ có những niềm MƠ ƯỚC !
    GIẤC MƠ luôn hiện hữu ,
    đặc biệt ở những bạn trẻ , bây giờ lại khuyên ” đừng
    mơ ” , thế thì phải chăng nên nghiên cứu cho chuẩn
    chỉnh hơn ý tưởng này … ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here