25 COMMENTS

  1. Sống trên đời ái cũng phải mặc lỗi những có những lỗi lầm làm ta trương thành và có những lỗi lầm làm ta có những bài học kinh nghiệm . Lỗi lâm để ta học cách hoàn thiện mình và phấn đấu Lên vì tương lai tốt đẹp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here