Đạo làm quan xưa: Tuyển chọn hiền tài trước hết xét trên đạo đức

1
66


Người làm quan không tự mình ngay chính thì sao giáo hoá dân chúng, sao ngăn nổi người dân cũng biến chất mà “làm hư” ngược lại quan?
Thế nên, ngay từ bước chọn người, tiến cử người vào làm quan đã là phải xét Đức trước tiên vậy.

Đạo làm quan xưa: Tuyển chọn hiền tài trước hết xét trên đạo đức

Trong một cuộc hội thảo gần đây, PGS. Nguyễn Trọng Phúc đã nêu lên tầm quan trọng của việc thành lập …


Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here