Gia Cát Lượng và trận đồ Bát Quái bí ẩn: Xếp bằng đá nhưng uy lực ngang 10 vạn quân

2
67


“Bát trận đồ” không phải là phát minh độc quyền của Gia Cát Lượng. Nhưng Gia Cát Khổng Minh chính là người đưa “Bát trận đồ” lên một tầm cao mới!

Gia Cát Lượng và trận đồ Bát Quái bí ẩn: Xếp bằng đá nhưng uy lực ngang 10 vạn quân

Gia Cát Lượng (181 – 234) được người đời vinh danh là “vạn đại quân sư” (quân sư nghìn đời). Nhưng í…


Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here