Giả thối bẫy dòi Năm Triệt Sản thứ 74, Bạch Thủ Đế chặt hết tay chân thân tín củ…

25
51


Giả thối bẫy dòi
Năm Triệt Sản thứ 74, Bạch Thủ Đế chặt hết tay chân thân tín của Ích thấy lòng dạ bồn chồn bèn vời Văn Phạt vào cung than thở:
– Ta muốn bắt Ích nhưng chưa đủ bằng chứng sợ chúng không phục, mà để lâu sợ giặc Ích bơi sang vịnh Vịt Xiêm, ngươi bảo ta nên làm thế nào?
– Muôn tâu điều này khó gì, cứ như mọi khi mà làm ạ.
– Mọi khi ta làm gì mau nói ra?
– Muôn tâu, bệ hạ tuổi cao pín bé nhất thời lú lẫn không nhớ ra đấy thôi, chả phải trước bệ hạ sai chúng thần cử quần chúng tự phát vây gia quyến, 3 ngày một bịch nhỏ 5 ngày một bịch lớn cứt trộn dầu nhớt phối kết hợp mắm tôm thảy vào nhà đối tượng, lấy keo con trâu bơm ổ khoá đối tượng hay sao?
– Đấy là với bọn phản động, chúng tự nhận thanh tao nên cho chúng ăn cứt. Ích tể tướng điền viên thì thối hơn cứt rồi biết ném gì vào nhà nó đây?
– Bệ hạ cứ ném búa ném liềm vào là nó sợ, muôn tâu…
– Nhưng ngặt một điều con trai Ích là Tục Hội đang trấn thủ mỏm đá Kiến Giàng trong tay cả vạn binh mã, nhà nó lại sâu gốc bền rễ họ hàng đầy xóm tiền bạc phơi nong thì kiếm đâu được quần chúng tự phát vì ta mà làm việc nghĩa – Bạch thủ đế ngửa mặt lên zời thở dưỡng sinh 3 cái.
– Muôn tâu thần có kế này vẹn cả ba đường nhất cử tam tiện mong bệ hạ minh xét ạ
– Kế gì nói mau!
– Ngày kia giỗ tổ phụ Việt Trì do tiên đế bịa ra năm xưa. Quan quân lơ là thảo dân ngơ ngáo, bệ hạ đi tuần thú Kiến Giàng…
– Ngươi định hãm hại ta à? Ta có phải Vân Trường déll đâu mà đơn đao phó hội…
– Muôn tâu bệ hạ đừng quá lo nên lú, cho hạ thần được bẩm tiếp ạ…
– Đmm nói!
– Bệ hạ đừng để y ra tay trước mà bệ hạ hãy ra tay trước
– Ta già cả chân yếu tay mềm sao ra tay được…
– Muôn tâu, bệ hạ ra tay với chính mình ý ạ.
– ĐMM…
– Bệ hạ tợp ngụm rượu rồi trợn mắt sùi bọt mép như chó phải bả rồi ngã lăn ra nhà ạ. Sau đó ba vạn chín nghìn quân thị vệ sẽ về cứu giá, cứu xong ở lại làm quần chúng tự phát luôn ạ.
– Thế nhất cử tam tiện là những tiện nào nói mau?
– Dạ tiện 1 gọi là tiểu tiện: thiên hạ sẽ vu cho Ích đánh thuốc bệ hạ mà ngùn ngụt căm hờn, bệ hạ ra tay đám tiện dân sẽ hể hả mà không oán thán ạ; tiện 2 gọi là trung tiện: quần chúng tự phát vây luôn nhà Ích, lúc cần bắt dễ như lấy trym trong quần ra đi đái sau bữa bia ạ…
– Đấy là chúng mày, tao có lúc khều chẳng ra rà chẳng thấy… thế còn tiện 3.
– Tiện 3 gọi là đại tiện ạ: Đấy là sai người ra chợ nghe ngóng xem bệ hạ sắp băng hà thì điêu dân vui mừng hay buồn bã… Nếu bọn điêu dân ấy vui mừng tức thù ghét bệ hạ thì ta thay mẹ nhân dân đi ạ.
– Hay… đặt ta cái vé ngựa hãng Tăm Tre để ta đi Kiến Giàng đúng ngày giỗ tổ phụ Việt Trì…
– Tuân chỉ ạ.
______
Ký tên: ngự sử Tư mã Cang (Tất)

Fb Tuan Chu

P
Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

25 COMMENTS

 1. khi Trọng hôn mê, tại sao lại chuyển về BV dân sự Chợ rẫy mà không là các bệnh viện quân y dành cho quan chức, lãnh đạo cs như bv quân y 175, 115 ? Tại vì các bệnh viên quân y trong miền nam thuộc quân khu 7 và quân khu 9 là căn cứ vững chắc của Nguyễn tấn Dũng và đàn em (trước kia Nguyễn tấn Dũng là sĩ quan quân y Quân Khu 9.) Có lẽ Nguyễn phú Trọng đã bị đầu độc và ban cận vệ Hà nội không muốn đưa mồi vào miệng cọp nên chọn bệnh viện dân sự Chợ Rẫy thay thế.

  Cũng giống như Tào Tháo, khi thua trận bị trọng thương rút chạy về bắc cũng còn nhớ dặn đàn em kiếm đường nhỏ mà chạy, đừng chạy vào đường lớn coi chừng phục binh. Nếu 3X có đặt luôn phục binh ở Chợ Rẫy thì kể như Nguyễn phú Trọng không còn cơ hội đi Mỹ trong năm 2019 để xin dẫn độ Nguyễn thanh Phượng về tra hỏi.

 2. Mọi người ơi thằng Trọng nó chết chưa ?khi nào nó chết nhớ báo nha bà con để mình khui bia ăn mừng.
  Đéo cần biết tin giả hay thật,bất cứ thằng cán bộ nào chết là vui òi

 3. Nghe nói lần đi Kiên Giang tổng lú sai người đẽo đá bài thơ này, phỏng theo bài thơ Lú đã từng vãi tại Mường Thanh :
  Lần này lại đến phương Nam
  Tình nghĩa như kẹc vãi lồng Kiên Giang
  ĐKM các chị các anh
  Che dù như rắm bố mày tăng xông

 4. Hay cho câu “…có mỗi việc bác trọng bị đột quỵ tại Kiên Giang thôi, mà không khí hân hoan lan tỏa khắp Facebook… ”
  Không hiểu ăn ở kiểu gì mà….kỳ quá

 5. Năm Vũ Bão thứ 19. Tổng Tù Trưởng thị sát Chiêm Thành gần biên giới Miên La. Bỗng phát bệnh lạ, quân lính vội vàng mang về kinh đô. Sau vài tuần trăng Tổng trưởng ra đi trong niềm tin tưởng của dân chúng. Tháng 9 năm Vũ Bão thứ 19, vua Hán là Tập Thái Động mang binh ra biển xua quân vào nước Đại Nam… tập tiếp theo Đại Nam chống quân Hán . Sẽ phát hành khi có tin vui …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here