… Hưng Đạo Đại Vương không cần những bát hương , lư đồng hương khói cho Ngài …

25
80


… Hưng Đạo Đại Vương không cần những bát hương , lư đồng hương khói cho Ngài . Bởi lẽ trong lòng dân chúng , Đức Thánh Trần đã hiện hữu với đầy đủ sự uy nghi , sự cảm phục đối với một bậc quân tử, anh hùng dân tộc.

… Chỉ có bọn tiểu nhân đắc chí .. nhân lúc thế sự nhiễu nhương , tưởng rằng ra tay dẹp bỏ lư hương thì sẽ ngăn được nhuệ khí và tấm lòng thơm thảo của chúng dân xứ Đại Việt này …

… Hèn hạ và tiện nhân !!!

Fb Võ Khánh Tuyên

Hình: fb Nguyen Chanh
———————————-

XIN CÚI ĐẦU TẠ TỘI

Những người lính dũng cảm
Đã vì nước hy sinh
Không cần ai tôn họ
Thành anh hùng, quang vinh.

Họ chỉ cần được nhớ,
Đúng ngày, được thắp hương,
Theo truyền thống dân tộc,
Như mọi người bình thường.

Thế mà, thật đau đớn,
Nhiều năm nay chính quyền,
Không cho dân nhớ họ,
Không cho cả nhắc tên.

Dưới suối vàng, anh chị
Chắc ít nhiều chạnh lòng.
Nhưng tên tuổi anh chị
Sống mãi cùng non sông.

Các con dân Đại Việt
Sẽ không bao giờ quên.
Vì dân không phải đảng,
Dân không bao giờ hèn.

Nhưng, dẫu không có lỗi,
Chín mươi triệu dân lành
Xin cúi đầu tạ tội
Trước các chị, các anh.

*
Hỡi những người cộng sản,
Nhìn kia, đảng các ông
Đang làm điều thất đức.
Có thấy xấu hổ không?

PS
Xin hỏi, nếu có sự
Với đồng chí Trung Hoa,
Liệu đảng còn tư cách
Để kêu gọi dân ta

Lên đường chống xâm lược
Như những năm trước đây?
Chừng nào còn chưa muộn,
Hãy cân nhắc điều này.

Fb Thái Bá Tân

M




Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

25 COMMENTS

  1. … Chỉ có bọn tiểu nhân đắc chí .. nhân lúc thế sự nhiễu nhương , tưởng rằng ra tay dẹp bỏ lư hương thì sẽ ngăn được nhuệ khí và tấm lòng thơm thảo của chúng dân xứ Đại Việt này …

    Chính xác.

  2. Các vị danh tướng xưa hi sinh bao xương máu để giữ lấy giang sơn đại việt cho thế hệ mai sau nhưng các ông không ngờ con cháu các ông những người cũng nắm trong tay quyền lực như bậc tiền bối năm xưa có thể bảo vệ giang sơn, nhân dân nhưng lại bắt tay với kẻ thù như anh em, gọi giặc bằng cha và trao giang sơn cho chúng như lễ vật.

  3. Một lãnh đạo đất nước mà Nhận Giặc Làm Cha . Thì Nước Việt Nam sẽ sớm ngày là của tàu thôi .
    Dân Tộc Việt Nam giờ rất anh hùng , quá anh hùng sự chịu nhục thật anh hùng luôn. Kinh khủng thật 😳😳

  4. ?? thế Mĩ thả xuống Nhât Bản 2 quả bom, dân Nhật Bản ko biết nhục hay sao mà h tiếp nó như bố?? Làm chính trị mà như thằng ngu làm bài thơ này thì chỉ có mất nước

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here