Kỳ lạ câu chuyện thánh địa của Bồ Tát Quán Âm, Việt Nam cũng góp mặt

7
56


Núi Phổ Đà, chốn mà Bồ Tát Quán Âm ở, rốt cuộc là là đâu?

Kỳ lạ câu chuyện thánh địa của Bồ Tát Quán Âm, Việt Nam cũng góp mặt

Từng nghe, Quán Thế Âm Bồ Tát có thần lực tự tại, thường dạo khắp cõi Ta Bà để độ hoá con người. Đặc…


Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

7 COMMENTS

  1. 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐦𝐨̂𝐢, 𝐩𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐛𝐨̂, 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐝𝐨 𝐦𝐮𝐨̂̃𝐢 đ𝐨̂́𝐭, 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐦𝐮̣𝐧, 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐧𝐚́𝐜𝐡…𝐯𝐯 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐬𝐩 𝐭𝐫𝐢̣ 𝘁𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝘁𝗵𝗮̂𝗺 𝐧𝐡𝐚
    𝐕𝐚̀𝐨 𝐅𝐛 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐅𝐛 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here