Lời của Lê Đức Anh lúc sanh thời. Mong cầu có cái hữu nghị với TQ trừ phi là ngư…

25
55


Lời của Lê Đức Anh lúc sanh thời.
Mong cầu có cái hữu nghị với TQ trừ phi là người mất trí, vì TQ chưa từng coi VN là bạn mà là đối tượng phải nô dịch cho bằng được.

AH
Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

25 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here