Lòng dân thế nào, ai cũng rõ =)))

25
67


Lòng dân thế nào, ai cũng rõ =)))

Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

25 COMMENTS

  1. Ad so sánh quả này hơi ngu, 1 bên thì nó mang lợi ích kinh tế hàng chục tỷ $, một bên mình còn phải đi viện trợ gạo cho thì đéo hiểu sao so sánh

  2. Úi giời sao dân cầm cờ Mỹ mà cứ cười toe toét thế nhỉ? Chắc là bọn Việt Tân cho tiền, phen này chắc bọn này sạt nghiệp! Còn phe ta cầm cờ nghĩ đến chú Ủn đòi ăn thịt chó lại không vui! Vậy thôi đừng làm kiếp DLV nữa cho nó lành!

  3. Rất nhiều người nhầm giữa kiều hối và càng hôi. Người dân VN mến khách ra đon các nguyên thủ nước ngoài nhưng bọn 3/ cứ nghĩ nhân dân cũng bán nước như chúng.

  4. Nhật ký yêu nước hay là phá nước…. Muốn làm chính trị phải biết ta biết mình trăm trận trăm thắng… Còn kích động như thế này chỉ làm lòng dân Việt Nam khinh bỉ hơn… >44 năm rồi chưa sáng mắt sao.

  5. Yêu cầu đầu tiên của việc chọn địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên phải là an toàn và Việt Nam đã chứng minh được điều này bằng thực tiễn. Hà Nội từng được báo chí quốc tế nhắc đến rất nhiều như một nơi rất an toàn, thậm chí cho cả các chính khách.

  6. Trên: dân tự ra đón mừng nên dáng vẻ rất thoải mái.
    Dưới: bị ép phải đứng chờ một chú oắt, đứa nào đứa nấy mặt như đưa đám!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here