“Lúc đó, quân Trung Quốc tràn lên dàn hàng ngang, lính công binh chỉ có cuốc chi…

10
33


“Lúc đó, quân Trung Quốc tràn lên dàn hàng ngang, lính công binh chỉ có cuốc chim và xẻng, phía bên kia là AK và lưỡi lê. Tình thế giáp lá cà lúc đó, chúng tôi vẫn không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ bắn vào mình”, trung sĩ Nguyễn Văn Lanh, người sống sót sau trận Gạc Ma nhớ lại

Fb: Lịch sử Việt Nam qua ảnh

=A= NKYN
Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here