Người xưa dạy: Dùng người như dùng gỗ, đừng vì vài chỗ mục mà bỏ cả cây lớn

0
77


Tại sao người xưa lại nói như vậy?

Người xưa dạy: Dùng người như dùng gỗ, đừng vì vài chỗ mục mà bỏ cả cây lớn

Người xưa đúc kết kinh nghiệm: “Dụng nhân như dụng mộc”, quả đúng là trí huệ cao thâm!
Một ngày, T …


Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here