Thực Dân Pháp vs. Thiên Đường XHCN Việt Nam Hãy nghe những gì Cộng Sản Nói vs. …

20
21


Thực Dân Pháp vs. Thiên Đường XHCN Việt Nam

Hãy nghe những gì Cộng Sản Nói vs. Xem những gì cộng sản làm.

“Chủ nghĩa cá nhân, lợi mình, hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật và những tính xấu khác là kẻ địch nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội.

Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, tập thể, của nhân dân là hành động trộm cắp, mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ.

Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách, nêu gương “Cần, kiệm, liêm, chính” không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân, phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh là nguồn gốc sinh ra tham ô, lãng phí.”

CT. HCM – Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội, 3-1961, t.10, tr. 310, 313, 314, 315.

Ảnh chia sẻ: Trúc Nguyễn
Admin =A= NKYN
Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

20 COMMENTS

  1. Đảng lãnh đạo thì k có gì sai cả nếu sai là do dân k nghe đảng nói gặp con mèo chạy ngang đảng nói là con chó thì nghe đi đừng cải….. Đảng đúng 💯

  2. Nó bất động. Tòa án bất động. Coi như bất diệt. Các cháu thế hệ này ráng vào được có chân trong cán bộ nhà nước là miễn trách nhiệm hình sự tội nựng em bé.

  3. Thằng Pháp thìch “nựng” này xui, không gặp thời. Nếu nó làm ở VN, như tên Linh “nựng”, truy tố thì cứ truy nhưng để chìm xuồng. Không sao hết !

  4. Luật pháp của tư bản không có nhân văn, tình người, ở vn chúng tôi chỉ cần có thẻ đỏ với sợi dây rút kinh nghiệm, rút mỏi mồm luôn ấy….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here