25 COMMENTS

  1. Gặp nước thì tan gặp đá thì cứng găp đất thì biến mất và gặp vàng thì rụng 4000 năm mới ra hoa và7000 năm mới đậu quả 1 cây chỉ ra được 30 quả đấy là quả trong phim tây du kí chứ quả này thì tôi không biết

  2. “Ai di phò phò … Ở đây không có thức ăn hay sao, mà lại ăn thịt trẻ con … Thiện tay, thiện tay, ta không ăn đâu các người mang đi đi 🙏🙏🙏”

  3. Quả lê, dc ép khuôn từ nhỏ, khi lớn lên thì quả nó cứ theo hình thù người ta tạo mà thành,mỗi quả vài trăm và có thể ăn trực tiếp, người Trung Quốc tin rằng ăn quả này sẽ dc trường thọ,

  4. Trái cây phần lớn để ăn tráng miệng
    Chứ cho vào khuân thế này ai giám lấy giao mổ ra ăn đây
    Loại này chỉ có bán cho nhà chùa thôi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here