Trời xanh có mắt, nhân quả báo ứng xưa nay vốn không chừa một ai

25
123


Người xưa nói quả không sai: Thiện ác hữu báo!

Trời xanh có mắt, nhân quả báo ứng xưa nay vốn không chừa một ai

Người xưa dạy gieo nhân nào gặt quả nấy quả không sai. Làm việc tốt ắt có trái ngọt, làm việc xấu th…


Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

25 COMMENTS

  1. Còn thằng cướp ung dung tự tại, vừa đc tiền của ông kia và vừa tặng thêm chiếc xe ai sẽ trị thằng này như là cỗ vũ cướp thế.

  2. Nhân quả, đéo có thật. Đầy th nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đấy, có sao đâu. Ông trời đâu có mắt, thử nhìn lên trời xem mắt ông trời ở đâu chỉ với.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here