Tướng mạo không bằng phẩm đức, phẩm đức không bằng độ lượng

6
23


Đây cũng là đạo lý chân chính trong văn hóa truyền thống: Có đức thì có phúc phận, tránh được nhân hoạ thiên tai.

Tướng mạo không bằng phẩm đức, phẩm đức không bằng độ lượng

Có câu rằng: “Lập công danh chẳng bằng tích âm đức”. Dựng lập tiếng thơm, theo đuổi địa vị cao sang …


Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

6 COMMENTS

  1. Độ Lượng nó là 1 phần tử trong cái gọi là Phẩm Đức. Còn cái gọi là Tướng Mạo là văn Hóa tàu nó đô hộ và làm cho chúng ta bị ảnh hưởng. Bọn tây nó đéo quan tâm. Thằng nhà báo viết đạo lý nhưng viết tùng phèo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here